Danh sách diễn giả chính

STT Họ và tên Tổ chức Tên của bài trình bày
1 GS.TS. Stefan Krause Đại học Birmingham, Vương quốc Anh
2 GS.TSKH. Đặng Thi Kim Chi Đại học Bách khoa Hà Nội
3 TS. Nguyễn Lê Tuấn Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  
4 TS. Nguyễn Vũ Giang Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
5 GS.TSKH. Trương Quang Học Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội