Ngày 1 – 29/11/2019 : Hội thảo
8h00 – 8h30: Đăng ký đại biểu.
8h30 – 8h40: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
8h40 – 9h00: Phát biểu khai mạc của lãnh đạo ĐHQGHN/Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
9h00 – 9h30: Phiên toàn thể.
9h30 – 9h45: Chụp ảnh kỷ niệm và Nghỉ giải lao.
9h45 – 12h00: Tiểu ban 1 “Tác động của rác thải nhựa đến thiên nhiên và
con người”.
12h00 – 13h30: Nghỉ trưa.
13h30 – 15h00: Tiểu ban 2 “Các phương pháp xử lý rác thải nhựa, nhựa và
vật liệu chất dẻo”.
15h00 – 15h15: Nghỉ giải lao.
15h15 – 16h45:  Tiểu ban 3 “Quản lý rác thải nhựa”.
16h45 – 17h30: Phiên toàn thể:

– Tổng kết hội thảo

– Phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”

17h30: Kết thúc ngày 1.
Ngày 2 – 30/11/2019: Tham quan thực tế
7h00 – 10h00: Di chuyển từ Hà Nội đi điểm tham quan tại Đồng bằng Châu thổ Sông Hồng.
10h00 – 10h45: Giới thiệu về công tác quản lý rác thải nhựa tại địa phương.
10h45 – 15h00: Tham quan một số mô hình quản lý rác thải nhựa tại các xã ven biển..
15h00 – 18h00: Di chuyển về Hà Nội.