Ngày 29/11/2019:

08h00 – 08h30    Đăng ký đại biểu

08h30 – 08h40    Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h40 – 09h00    Phát biểu khai mạc của lãnh đạo ĐHQGHN

09h00 – 12h00    Phiên toàn thể

– Trình bày các báo cáo đề dẫn

– Thảo luận

12h00 – 13h30  Nghỉ trưa

13h30 – 16h00  Các tiểu ban làm việc riêng

– Tiểu ban 1: Tác động của rác thải nhựa đến thiên nhiên và con người

– Tiểu ban 2: Các phương pháp xử lý rác thải nhựa, nhựa và vật liệu chất dẻo

– Tiểu ban 3: Quản lý rác thải nhựa

16h00 – 17h30  Phiên toàn thể

–  Tổng kết hội thảo

–  Phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”

Ngày 30/11/2019: Tham quan thực địa (dành cho khách nước ngoài)

07h00 – 10h00   Di chuyển từ Hà Nội đến điểm tham quan tại đồng bằng Châu thổ Sông Hồng

10h00 – 10h45   Giới thiệu về công tác quản lý rác thải nhựa tại địa phương

10h45 – 15h00   Tham quan một số mô hình quản lý rác thải nhựa tại các xã ven biển

15h00 – 18h00   Di chuyển về Hà Nội