Giới thiệu

Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường, sinh vật, sức khỏe con người và đe dọa sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam và các nước trên thế giới đang hưởng ứng mạnh mẽ các chiến dịch và chương trình hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Hội thảo nhằm tạo một diễn đàn để chia sẻ, trao đổi những kiến thức, kết quả nghiên cứu, kết nối mạng lưới và tạo cơ hội hợp tác giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp và các đối tác để chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa ở Việt Nam.

Được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

 1. Mục tiêu của Hội thảo

– Tập hợp, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến giải quyết các vấn đề rác thải nhựa đại dương.

– Xây dựng mạng lưới hành động giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam.

2. Các nhóm chủ đề của Hội thảo

  • Tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa ở Việt Nam;
  • Đặc điểm, phân bố, tải lượng và thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam;
  • Tác động và rủi ro sinh thái của rác thải nhựa tới hệ sinh thái, môi trường, sinh vật và con người;
  • Công nghệ và vật liệu mới, sản phẩm thân thiện môi trường thay thế đồ nhựa và túi nilon; công nghệ xử lý rác thải nhựa;
  • Giải pháp quản lý, kiểm soát và giảm thiểu rác thải nhựa trên biển Việt Nam.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

  • Các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ của các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu,
   các chuyên gia trong và ngoài nước;
  • Các nhà quản lý của các Bộ, ngành, địa phương;
  • Các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

– Thời gian: 02 ngày, ngày 29-30/11/2019 (ngày 30/11/2019 tham quan thực địa dành cho khách quốc tế);

– Địa điểm: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Thông tin đăng ký tham dự và gửi báo cáo/tham luận hội thảo

5.1. Đăng ký và nộp báo cáo: Có hai cách để đăng ký:

5.2 Các mốc thời gian quan trọng:

    • 25/09/2019: Nộp Báo cáo tóm tắt
    • 26/09/2019-05/10/2019: Nộp Báo cáo toàn văn
    • 6/10/2019 – 6/11/2019: Phản biện báo cáo tóm tắt
    • 7/11/2019 – 14/11/2019: Nộp báo cáo chính thức
    • 15/11/2019: Nộp bài trình bày

6. Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ:
ThS. Ngô Ngọc Dung – Ban thư ký Hội thảo
Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Đào tạo
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
19, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 38253506; email: hoithaocres@cres.edu.vn

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, các cán bộ của Quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi báo cáo cho Hội thảo nói trên./.

CUỘC CHIẾN CHỐNG - RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG

TIN TỨC

Thông báo số 3

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” Tên Hội thảo: Hội thảo …